Actualitat

California 2006. Ambaixadors del gust. Cuina catalana i espanyola als Estats Units