Jubany

Condiciones de venta

III.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Política de privacidad y protección de datos

A través del presente aviso, NANDO JUBANY SL informa a los usuarios del sitio web que, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la Protección de las Personas Físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos (en adelante, RGPD

I. Legitimación del tratamiento

La legitimación para llevar a cabo el tratamiento de los datos de los usuarios se encuentra en el consentimiento del interesado, solicitado por el caso concreto. Por su parte, la gestión de la contratación de servicios, pago, facturación y envíos correspondientes, está legitimada por la propia ejecución del contrato.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:
- Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
- Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.
- Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae a través del formulari habilitat o en cas d’inscripció a les diferents ofertes de feina del grup.
- Realitzar l’enviament de comunicacions d’ofertes, serveis i informació del sector que poden ser personalitzats d’acord a la informació de les seves anteriors contractacions o preferències.
L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD.
Li comuniquem que l’empresa és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

L’informem que les seves dades personals seran lliurades a terceres empreses en els supòsits d’obligació legals i a empreses de serveis de la societat de la informació (hosting, enviament de mailings i servidors de correu electrònic, empreses que gestionen els locals en els quals s’ubiquen els nostres esdeveniments per al control d’accés, empreses de comunicació i màrqueting per a la gestió de les mateixes)

IV. Mesures de seguretat

En compliment de la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa comunicacio@canjubany.com

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

- Revocar els consentiments atorgats.
- Obtenir confirmació sobre si  l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.
- Accedir a les seves dades personals.
- Rectificar les dades inexactes o incompletes.
- Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
- Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
-  Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.
- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001). 

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web. 

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

 

IV.- POLÍTICA DE COOKIES

En aquest web s’utilitzen tant galetes temporals de sessió com galetes permanents. Les galetes de sessió només emmagatzemen dades mentre l’usuari accedeix al web; en canvi, les galetes permanents emmagatzemen les dades al terminal perquè sigui possible accedir-hi i utilitzar-les en més d’una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les galetes, el web pot fer servir:

Galetes tècniques

Galetes de personalització

Galetes publicitàries

Galetes d’anàlisi estadística

Galetes de tercers

Com s’administren les galetes al navegador?